Вакуумно-тръбни колектори

Вакуумно-тръбни колектори

Цена: 0.00 лв.

ПРЕДИМСТВА:

• Висока ефективност - постига се благодарение на абсорбиране на лъчистата енергия и силно намалените топлинни загуби от вакуумна среда, както и от подобрената конструкция на топлообменника;
Абсорбира директна, дифузна и отразена слънчева енергия, което дава възможност за получаване на топлинна енергия и в преходните сезони;
Усвоената топлинна енергия в много голяма степен не зависи от външните фактори (вятър, температура на околната среда и др.);
Използваните в изделието материали и технологии осигуряват продължителна и безаварийна работа. Селективният абсорбиращ слой функционира в условията на вакуум, което го предпазва от окисляване;
Колекторът се доставя в сглобен или разглобен вид;
Системата за монтаж е пригодена за всички видове покриви;
Отделните тръби лесно могат да бъдат сменени при повреди, като не е необходимо да се източва циркулационната течност от системата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметри Символ RAY VK 12
Код - 2910006499
Размери: (Ш х В) (mm) 900 x 1650
Обща площ (m²) 1.50
Абсорбционна повърхност (m²) 0.85
Маса на колектора (празен) (kg) 20
Абсорбер от вакуумни тръби (бр.) 12
Коефициент на преобразуване (%) 79.9
Коефициент на загуби а¹ (W/ml K) 1.2
Годишен слънцедобив за БГВ (kWh) >580*
Работна температура (°C) 240
Работно налягане (bar) 6
Топлоносител - пропилен-гликол
Присъединителни размери (G) 1"
Ед. цена с ДДС (лева) 000.00

* Гаранционен срок: 2 години. (Гаранцията не включва вакуумните тръби).

* В зависимост от географското разположение и климатичните условия.

Предлагат се до изчерпване на наличните количества.